Εάν αυτός ο τελευταίος χρόνος μας έχει δείξει ένα πράγμα, είναι η σημασία τις κουλτούρας σε έναν οργανισμό. Στην πραγματικότητα, οι οργανισμοί και οι εταιρείες που καταφέρνουν να χτίσουν μια ισχυρή και υγιή κουλτούρα, απολαμβάνουν πολλά οφέλη και αντιμετωπίζουν καλύτερα δυσκολίες. Αλλά τι ρόλο παίζει η κατάρριψη των φραγμών όταν μιλάμε για οργανωσιακή κουλτούρα.

Τα σημερινά στελέχη βλέπουν τη δημιουργία μιας κουλτούρας ενάντια στις διακρίσεις και τους αποκλεισμούς ως επιτακτική ανάγκη των επιχειρήσεων, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη διατήρηση και τη δέσμευση των εργαζομένων. Σε μια έρευνα που διενήργησε η Deloitte, το 80% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η ενσωμάτωση (inclusion) είναι σημαντική όταν επιλέγουν εργοδότη, το 39% δήλωσε ότι θα εγκαταλείψει την τρέχουσα εταιρεία τους για μια πιο δεκτική στη διαφορετικότητα και το 23% ανέφερε ότι είχαν ήδη φύγει. Η συμμετοχική κουλτούρα εξάλλου μεταφράζεται σε καλύτερη απόδοση και για την επιχείρηση, δεδομένου ότι οι εταιρείες με συμπεριφορές χωρίς αποκλεισμούς έχουν 8 φορές καλύτερα αποτελέσματα. Ωστόσο, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να δημιουργήσουν μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς.

Η κουλτούρα ενσωμάτωσης είναι εκείνη που πραγματικά αγκαλιάζει και γιορτάζει τις διαφορές. Δεν βασίζεται μόνο στις μετρήσεις και την κατηγοριοποίηση ατόμων βάσει δημογραφικών χαρακτηριστικών αλλά αντίθετα επικεντρώνεται στις αληθινές εμπειρίες όλων των εργαζομένων. Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτιού, ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς να χτίσετε μια κουλτούρα ενσωμάτωσης που προωθεί την ένταξη με ουσιαστικό τρόπο:

  1. Δώστε το χώρο και ακούστε τους υπαλλήλους σας. Ξεκινήστε ενθαρρύνοντας το μοίρασμα και την ενσυναίσθηση. Μην εστιάζετε όμως μόνο στα λόγια, αλλά δείξτε με πράξεις τι σημαίνει πραγματικά η ανεκτικότητα και η αξία της διαφορετικότητας. Στόχος είναι να καταλάβετε τι λειτουργεί για την ομάδα σας και τι θα μπορούσε να βελτιωθεί. Ακούστε μέλη της ομάδάς από όλα τα επίπεδα του οργανισμού και να είστε έτοιμοι να νιώσετε άβολα, με σκοπό να αποκτήσετε μια σαφή και ειλικρινή εικόνα για την κατάσταση του οργανισμού σας σήμερα. 
  2. Απαντήστε προσεκτικά και αναλάβετε δράση. Αντιμετωπίστε ζητήματα που έχουν αναφερθεί και εκτιμήστε όλες τις πληροφορίες όταν αποφασίζετε τις συμπεριφορές που θα ενισχύσετε ή θα χρειαστεί να αλλάξετε. Προσδιορίστε τις διαφορές στην εμπειρία και τις αξίες των εργαζομένων σε ολόκληρο τον οργανισμό, έτσι ώστε η αλλαγή να μπορεί να γίνει σχετική για όλους και να δημιουργηθεί ένα πραγματικό αίσθημα του «ανήκειν». Δείξτε ότι οι πληροφορίες που συγκεντρώσατε έχουν αξία και στοχεύετε να κάνετε κάτι γι ‘αυτές.
  3. Κρατήστε τa ανώτατα επιχειρηματικά στελέχη υπόλογα. Για να αλλάξετε μια κουλτούρα και να προωθήσετε την ένταξη και το αίσθημα του «ανήκειν» σε έναν οργανισμό, πρέπει όχι μόνο να αποκτήσετε buy-in από την κορυφή αλλά και συνεπή δέσμευση. Η διεύθυνση πρέπει να οδηγεί με παράδειγμα, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, ενθαρρύνοντας την ανοιχτή επικοινωνία και καθημερινές συμπεριφορές χωρίς αποκλεισμούς. 
  4. Χτίστε την κούλτουρα με την συμβολή όλων. Μια προσέγγιση όπου οδηγίες δίνονται από πάνω προς τα κάτω δεν λειτουργεί καλά σε μια τόσο βαθιά αλλαγή. Ζητήστε από τους ανθρώπους να συμμετέχουν στη διαμόρφωση πρωτοβουλιών και στη διαδικασία αλλαγής. Βεβαιωθείτε ότι όλοι γνωρίζουν για την αλλαγή που συμβαίνει στον οργανισμό.  
  5. Χρησιμοποιήστε πρεσβευτές Ενσωμάτωσης και Διαφορετικότητας (Inclusion and Diversity). Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα προγράμματα αλλαγής κουλτούρας με σκόπιμα διορισμένους «πρωταθλητές» έχουν 6Χ υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας σε σχέση με αυτά χωρίς. Επομένως, στοχεύστε να χρησιμοποιήσετε Dιiveristy & Inclusion πρεσβευτές εντός ομάδων ή επιχειρηματικών μονάδων για να διαδώσετε τον ενθουσιασμό στα διαφορετικά μέλη της ομάδας σας.

Η ενσωμάτωση έχει να κάνει με μια οργανωτική κουλτούρα που δίνει προτεραιότητα στην ανθρωπιά και επιτρέπει στους ανθρώπους να εργάζονται με την αξιοπρέπεια του να εκτιμάται το υπόβαθρο τους, οι ιστορίες της ζωής τους και οι εμπειρίες τους. Η σύνθεση με βάση διαφορετικά υπόβαθρα και απόψεις έχει τόσο πλούτο για οποιονδήποτε οργανισμό και ομάδα. Στο τέλος της ημέρας, όλοι έχουν μια θέση στην εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των ανταρτών, των jokers, εκείνων που δείχνουν αντίσταση. Αντιπροσωπεύουν κάτι που το σύστημά μας πρέπει να δει και να αντιμετωπίσει. Είναι στο χέρι όλων μας  να ενισχύσούμε την αλλαγή και να δημιουργήσουμε μία κουλτούρα και προγράμματα υποστήριξης τα οποία βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη, και τώρα είναι η ώρα να το κάνουμε!