Ο πελάτης:

Η Εναλεία είναι ένα κοινωνικό εγχείρημα που έχει σκοπό να βοηθήσει τους ερασιτέχνες αλιείς να ψαρεύουν με πιο αποδοτικό και οικολογικό τρόπο. Αποτελεί μια βραβευμένη νεανική πρωτοβουλία, η οποία έχει στόχο να προσελκύσει νέα άτομα στον τομέα της αλιείας, να τους εκπαιδεύσει και ταυτόχρονα να δημιουργήσει συνθήκες βιώσιμης αλιείας.

Τι μας ζητήθηκε:

Μετά από κάποια χρόνια παρουσίας, υπήρχε η ανάγκη να επανασχεδιαστεί η πλατφόρμα e-learning της Εναλεία, ώστε να είναι πιο φιλική και να προσελκύσει περισσότερους χρήστες που θα εκπαιδεύονται στη βιώσιμη και επαγγελματική αλιεία. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Εναλεία είχε ανάγκη από έναν συνεργάτη που θα αναλάμβανε την ευθύνη και τη διαχείριση του επανασχεδιασμού, την ανάπτυξη και την ενημέρωση του περιεχομένου.

Τι κάναμε εμείς:

Δημιουργήσαμε την ταυτότητα του brand και προσδιορίσαμε το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Αξιολογήσαμε την τωρινή δομή UX & περιεχομένου και πραγματοποιήσαμε έρευνα αγοράς. Επιπλέον, διαμορφώσαμε και διευθύναμε την ομάδα του προϊόντος (σχεδιαστή περιεχομένου, graphic designer, UI/UX developer και υπεύθυνο digital marketing), οι οποίοι ανέλαβαν τον επανασχεδιασμό και την ανάπτυξη της πλατφόρμας. Σχεδιάσαμε μαζί με την ομάδα μάρκετινγκ την ψηφιακή παρουσία της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Τέλος,, συμβουλέψαμε την Εναλεία σχετικά με τη συνολική της δραστηριότητα και για τον τρόπο που η πλατφόρμα e-learning μπορεί να ενταχθεί και να τοποθετηθεί ως ένα από τα προϊόντα του