Ο πελάτης:

Το e-tennis.gr είναι μία ελληνική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2000 και σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη επιχείρηση που σχετίζεται με τον εξοπλισμό τένις στην Ελλάδα.

Τι μας ζητήθηκε:

Να υποστηρίξουμε το e-tennis να λύσει γρήγορα μία μεγάλη επιχειρηματική πρόκληση σχετικά με την αφοσίωση και τη διατήρηση των νέων διαδικτυακών χρηστών.

Τι κάναμε εμείς:

Πραγματοποιήσαμε ένα 4ήμερο Design Sprint με την ομάδα του e-tennis, το οποίο περιελάμβανε έρευνα χρηστών και ανταγωνιστών, γρήγορη και εστιασμένη ανταλλαγή ιδεών, δημιουργία πρωτοτύπου και δοκιμή με πραγματικούς χρήστες. Η διαδικασία βοήθησε στο να ῾῾σπάσουν῾῾ τα σιλό της ομάδας, να σχηματιστούν κοινοί επιχειρηματικοί στόχοι, να καταλάβει η ομάδα τι νιώθουν οι χρήστες τους, να λάβουν κοινές αποφάσεις και να παράγουν μια λύση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών. Ως επόμενο βήμα, βοηθήσαμε το e-tennis στην εφαρμογή των λύσεων που παρήχθησαν και στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητά τους.