Ο πελάτης

Συμβολή στην ανάπτυξη των Google Partners σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα μέσα από τη στενή συνεργασία μας με την Google.

Μας ζητήθηκε:

Να καθορίσουμε με ποιους τρόπους μπορούν να αναπτυχθούν τα digital agencies με στόχο τη συνολική ωρίμανση του ψηφιακού οικοσυστήματος.

Τι κάναμε:

Σχεδιάσαμε προγράμματα με στόχο να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη digital agencies σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν εκπαίδευση και καθοδήγηση και αντανακλούν τις τάσεις της αγοράς και τη στρατηγική της Google. Μετά την επιτυχία των προγραμμάτων στις τοπικές αγορές, αρκετά από αυτά εφαρμόστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο.