Ο πελάτης:

Το Grow with Google είναι μια πρωτοβουλία της Google που έχει στόχο να εμπλουτίσει τις ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις των νέων, και να ενισχύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω εξατομικευμένων συμβουλών και online/offline εκπαιδεύσεων σε όλη τη χώρα.

Μας ζητήθηκε:

Να σχεδιάσουμε, να εφαρμόσουμε, να αξιολογήσουμε το πρόγραμμα και να προσφέρουμε συνεχή βελτιστοποίηση και νέες ιδέες.

Τι κάναμε εμείς:

Αναλύσαμε το οικοσύστημα των ελληνικών μικρομεσαίων ταξιδιωτικών επιχειρήσεων καθώς και την αγορά των νέων και καταρτίσαμε ένα σχέδιο για όλη τη χώρα με σκοπό την παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα. Επιλέξαμε, εκπαιδεύσαμε και διευθύναμε ομάδες που ταξίδεψαν σε όλη την Ελλάδα και ανέλαβαν να συμβουλέψουν και να εκπαιδεύσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις τουρισμού (μέσα από ατομικά και ομαδικά σεμινάρια) για το πώς μπορούν να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να επεκτείνουν την επιχείρησή τους. Συμβάλαμε στην ανάπτυξη σχετικού ψηφιακού περιεχομένου και οργανώσαμε σεμινάρια σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με στόχο να βοηθήσουμε τους νέους να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και να αυξήσουν τις πιθανότητές τους στην εύρεση απασχόλησης.  Τα πέντε τελευταία χρόνια, μέσω της πρωτοβουλίας GwG, πάνω από 186.000 Έλληνες έχουν εκπαιδευτεί δωρεάν. Καθώς το project στην Ελλάδα έχει επιτυχή πορεία, προσφέραμε  συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ανάλογα projects σε Ουγγαρία, Βουλγαρία, Πολωνία και Ιαπωνία.