Ο πελάτης:

Η Κ Perla είναι ελληνική επενδυτική εταιρεία και μέλος του Ομίλου Λάτση.

Τι μας ζητήθηκε:

Να σχεδιάσουμε ένα αναλυτικό επιχειρηματικό πλάνο για ένα project που σχετίζεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και ένα workshop εταιρικής ταυτότητας για ένα πολύ ενδιαφέρον  startup.

Τι κάναμε εμείς:

Εκπονήσαμε ένα επιχειρηματικό πλάνο στο οποίο αναλύεται η επιχειρηματική ιδέα και η αξία που μπορεί να φέρει στην αγορά, ο ανταγωνισμός, το μείγμα μάρκετινγκ, τα logistics, η ομάδα, το timing, οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι και τα οικονομικά δεδομένα. Παράλληλα σχεδιάσαμε ένα workshop εταιρικής ταυτότητας που προσδιορίζει την αποστολή, τη μοναδικότητα του προϊόντος, τις personas, τις αξίες και τις αρχές της επικοινωνίας του προϊόντος (brand identity).