Ο πελάτης:

Η Sanofi είναι μια φαρμακευτική εταιρεία με ηγετική θέση παγκοσμίως με έδρα το Παρίσι. Στόχος της η βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, με βιώσιμες λύσεις και υπεύθυνες πρωτοβουλίες, ώστε να απολαμβάνουν μια πλήρη ζωή με καλύτερη υγεία.

Τι μας ζητήθηκε:

Να υποστήριξουμε τις εσωτερικές ομάδες της Sanofi για την ενεργοποίηση του μετασχηματισμού της κουλτούρας του οργανισμού.

Τι κάναμε εμείς:

Σχεδίασαμε και διργανώσαμε workshop γύρω από την εταιρική κουλτούρα και την έννοια της αλλαγής και υποστηρίξαμε τις ομάδες να βρουν τη θέση τους, να κατέχουν το ρόλο τους και να εντοπίσουν πρακτικές που μπορούν να υποστηρίξουν τη μετατόπιση του οργανισμού.