Κάθε οργανισμός χρειάζεται να εξελίσσεται ώστε να παραμένει επίκαιρος με τις ανάγκες και τις ευκαιρίες της αγοράς, είτε πρόκειται για start-up είτε για εδραιωμένη επιχείρηση. Εμείς σας βοηθάμε να αναγνωρίσετε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες ή να αξιοποιήσετε τις δυνατότητές που υπάρχουν ώστε να αναπτυχθεί ο οργανισμός σας βιώσιμα. Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε είτε σε σε εσωτερικούς τομείς όπως την Οργανωσιακή Δομή και Οργανωσιακή Κουλτούρα, είτε σε εξωτερικούς τομείς, όπως το Business Planning, την ανάπτυξη σε αγορές του εξωτερικού αλλά και την κατάρτιση στρατηγικής μάρκετινγκ ώστε να να πετύχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα στο σημερινό, συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Program Design & Management

Κάντε outsource το σχεδιασμό και τη διαχείριση ενός project, ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο και ενέργεια, αξιοποιώντας την μακρόχρονη και πιστοποιημένη εμπειρία της ομάδας μας. Σας υποστηρίζουμε στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου σας, παρέχοντας καινοτόμες ιδέες υλοποίησης, επιβλέποντας και παρέχοντας συνεχές feedback για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων αλλά και συντονίζοντας ένα μεγάλο εύρος εμπλεκόμενων μερών (stakeholders).

Purpose & brand identity

Ξεκινήστε το ταξίδι δημιουργίας ενός purpose led οργανισμού, διατυπώνοντας με σαφήνεια και καθαρότητα την ιστορία του (γιατί, πώς, τι).  Μέσα από βιωματικά και διαδραστικά workshops, σας βοηθάμε να αναγνωρίσετε και να διατυπώσετε με σαφήνεια τον σκοπό ύπαρξης της επιχείρησης σας και τις αξίες που επιθυμείτε να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας της ώστε να μπορεί να ευθυγραμμιστεί και να συνδεθεί η ομάδα με το brand σας και ο,τι αυτό εκπροσωπεί.

Culture Re-engineering

Δημιουργήστε μια ισχυρή κουλτούρα με υψηλή δέσμευση, ικανοποίηση και απόδοση. Υποστηρίζουμε τον οργανισμό σας με προσεκτικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις που στηρίζονται στις αρχές της συστημικής προσέγγισης, ώστε να βελτιώσετε τους τρόπους που τα μέλη της ομάδας σας αλληλεπιδρούν και συνδέονται με την εργασία τους, με τους συνεργάτες τους και τον οργανισμό σας.

Structure Redesign

Προετοιμάστε τον οργανισμό σας, αναδιοργανώνοντας την δομή και τις διαδικασίες ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Σας βοηθάμε στο σχεδιασμό της κατάλληλης δομής και των κατάλληλων διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση και τις ανάγκες σας, εισάγωντας ευέλικτες (agile) μεθοδολογίες και υποστηρίζοντας παράλληλα το management team να υλοποιήσει αυτές τις αλλαγές.

Business Plan

Κατανοήστε τα απαραίτητα βήματα για να εφαρμόσετε την επιχειρηματική σας ιδέα με επιτυχία ή να βελτιώσετε το υπάρχον μοντέλο λειτουργίας σας. Είτε θέλετε να επεκτείνετε την εταιρεία σας είτε να δημιουργήσετε μια νέα, σας υποστηρίζουμε στην εκπόνηση ενός επιχειρηματικού πλάνου που σας βοηθάει να αξιολογήσετε τη βιωσιμότητα της ιδέας σας, συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία σχετικά με την αγορά, τους ανταγωνιστές, την επένδυση που απαιτείται, την πιθανή απόδοση και την απαραίτητη ομάδα.

Expand in other markets | theExportProject

Με το theExportProject, σε συνεργασία με την εταιρεία Mediacube, σας βοηθάμε να επεκταθείτε σε νέες αγορές με ακολουθώντας μια συνολική και μεθοδική προσέγγιση. Αξιολογούμε την εξαγωγική ετοιμότητα της επιχείρησης σας, την ελκυστικότητα διαφορετικών αγορών για το προϊόν σας και δημιουργούμε ένα επιχειρηματικό πλάνο προετοιμάζοντας την είσοδο σας στο εξωτερικό λαμβάνοντας υπόψη  σημαντικούς τομείς όπως Marketing, Supply chain, Legal/Accounting και Εσωτερική οργάνωση.

Μάθετε Περισσότερα