Η ανάπτυξη στην ψηφιακή οικονομία δεν αφορά απλώς χρήση ψηφιακής διαφήμισης ή εισαγωγή νέων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων. Αφορά τη συλλογή και την αξιοποίηση δεδομένων, τη δημιουργία αλλά και την υλοποίηση μιας ψηφιακής στρατηγικής, την εκπαίδευση του προσωπικού στα νέα ψηφιακά εργαλεία και την προσαρμογή του επιχειρηματικού σας μοντέλου στις νέες ανάγκες. Σκοπός μας είναι να σας υποστηρίξουμε στις συνεχείς αλλαγές που φέρνει η ψηφιακή οικονομία ώστε να χτίσετε ένα βιώσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα.

Κάντε το τεστ για να δείτε την ψηφιακή ωριμότητα του οργανισμού σας εδώ!

Data Analysis & Customer insights

Λάβετε στρατηγικές αποφάσεις για την επιχείρησή σας βάσει των πραγματικών αναγκών των πελατών σας και προσαρμόστε ανάλογα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Συλλέγουμε και αναλύουμε ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα και τα μετατρέπουμε σε άμεσα αξιοποιήσιμα συμπεράσματα ώστε να ανταποκριθείτε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Digital Strategy Design & Implementation

Προσαρμόσετε την επιχείρηση σας στις νέες ανάγκες της ψηφιακής εποχής και αναπτύξτε συγκριτικά πλεονεκτήματα ώστε να βελτιώσετε την απόδοση σας. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και υλοποίηση της ολοκληρωμένης στρατηγικής του ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανισμού σας, ξεκινώντας από την αξιολόγηση της ψηφιακής ωριμότητας του, τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας μέχρι και την βέλτιστη αξιοποίηση των ψηφιακών καναλιών.

Digital Product design & Innovation

Βελτιστοποιήστε την απόδοση και το conversion rate των ψηφιακών προϊόντων σας (π.χ. websiteeshop, application) σε λιγότερο από 2 εβδομάδες βάζοντας τους χρήστες στο επίκεντρο. Ως Certified Design Sprint Masters, με ειδικά εργαλεία και εξειδικευμένες μεθοδολογίες (μεταξύ άλλων τα Design Sprints από την Google), επανασχεδιάζουμε τα ψηφιακά σας προϊόντα ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βελτιστοποιώντας το budget και το χρόνο που αφιερώνετε.

Team Upskilling on digital skills

Αναπτύξετε τις ψηφιακές δεξιότητες του προσωπικού σας ώστε να εξοικειωθούν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες της νέας εποχής. Σχεδιάζουμε και πραγματοποιούμε εκπαιδεύσεις με βάση τις ψηφιακές ανάγκες της ομάδας σας, που θα θα οδηγήσουν σ᾽έναν αποτελεσματικό ψηφιακό μετασχηματισμό.