Προσαρμόζοντας τον οργανισμό σας στην ψηφιακή οικονομία

Ψηφιακός μετασχηματισμός δεν σημαίνει απλώς ψηφιακή διαφήμιση, εισαγωγή νέων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων. Σκοπός ενός ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η δημιουργία ενός πελατοκεντρικού τρόπου σκέψης, η συλλογή και η αξιοποίηση δεδομένων κι η δημιουργία  ευέλικτου τρόπου εργασίας που βοηθούν το επιχειρηματικό σας μοντέλο να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες. Σκοπός μας είναι να σας υποστηρίξουμε στις όμορφες αλλαγές που φέρνει η ψηφιακή οικονομία ώστε να χτίσετε ένα βιώσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα. 

Πώς το κάνουμε πραγματικότητα:

Digital Maturity Assessment-krataion-consulting

Αξιολόγηση Ψηφιακής Ετοιμότητας

Αξιολόγηση και ανάλυση της ψηφιακής ωριμότητας του οργανισμού που αναδεικνύουν  με ποιό τρόπο  στοιχεία όπως η κουλτούρα, η υπάρχουσα τεχνογνωσία, η καινοτομία προϊόντων, η εμπειρία του πελάτη και η τεχνολογία, μπορούν να λειτουργήσουν ως  βασικοί μοχλοί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μαζί με την αξιολόγηση, θα λάβετε μια έκθεση που θα επισημαίνει τα πλεονεκτήματα του οργανισμού σας καθώς και τους τομείς προς βελτίωση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Κάντε το τεστ για να δείτε την ψηφιακή ωριμότητα του οργανισμού σας εδώ!

Ψηφιακή Στρατηγική

Σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής με στόχο τη βελτιστοποίηση του ψηφιακού αποτυπώματος του οργανισμού σας και του τρόπου ανάπτυξης της επιχείρησής σας, χρησιμοποιώντας ψηφιακά κανάλια. Η ψηφιακή στρατηγική καλύπτει τρόπους με τους οποίους ακούτε τους πελάτες σας και βελτιστοποιείτε τις εμπειρίες που τους προσφέρετε,  μέσω της ψηφιακής αλληλεπίδρασης. 

Συμπεριφορά και ανάγκες των πελατών

Εκπόνηση online έρευνας στους δυνητικούς ή ενεργούς σας πελάτες  με στόχο να κατανοήσετε καλύτερα την συμπεριφορά και τις ανάγκες τους. Συλλέγουμε και αναλύουμε ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα προκειμένου να μετατρέψουμε αυτά τα δεδομένα σε πολύτιμες πληροφορίες και ενέργειες που μπορεί να εφαρμόσει η επιχείρηση  προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των πελατών πιο ολοκληρωμένα.

Βελτιστοποίηση εργαλείων και διαδικασιών

Με μεθοδολογίες όπως Design Sprints, Customer Journeys και User Testing σας βοηθάμε να εντοπίσετε πιθανές δυσκολίες και αδυναμίες  στις διαδικασίες της επιχείρησης και να σχεδιάσετε αποτελεσματικά τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τις βελτιστοποιήσετε.  

Ψηφιακή Κουλτούρα

Με ειδικά  εργαλεία, καινοτόμες μεθοδολογίες κaι εκπαιδεύσεις, βοηθάμε  να δημιουργήσετε την κουλτούρα εκείνη που θα προάγει τη πελατοκεντρικότητα, την καινοτομία, τη συνεργασία και τη  κοινή κατανόηση σε όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες του οργανισμού.

Εκπαιδεύσεις σε Ψηφιακές Δεξιότητες

Δημιουργία και παράδοση εκπαιδεύσεων πάνω σε ψηφιακές δεξιότητες στα μέλη του οργανισμού σας για να αναπτύξετε την ψηφιακή και τεχνολογική γνώση που απαιτείται για μια επιτυχημένη ψηφιακή μετατροπή.