Ο πελάτης:

Η MarineTraffic είναι η πιο δημοφιλής online υπηρεσία εντοπισμού πλοίων στον κόσμο

Τι μας ζητήθηκε:

Na υποστηρίξουμε στην αναδιαμόρφωση του σκοπού και των αξιών του Marine και να εντοπίσουμε  μαζί τρόπους ώστε να ενσωματωθούν σε καθημερινές πρακτικές.

Τι κάναμε εμείς:

Πραγματοποιήσαμε 3 workshops με το leadership team του  MarineTraffic και κάναμε ενα reality check με όλο τον οργανισμό ώστε να διερευνήσουμε κατα πόσο ο σκοπός ύπαρξης και οι αξίες είναι αντιληπτές, ξεκάθαρες  και κινητοποιούν πραγματικά τις ομάδες. Στο τέλος αυτών των workshops, επιτεύχθηκε ευθυγράμμιση όλου του οργανισμού  με τη ῾νέα ιστορία῾ του MarineTraffic που περιλαμβάνει τον σκοπό και τις αξίες. Επιπλέον, καθορίστηκαν  όλες εκείνες οι πρακτικές  συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετηθουν ώστε να βιώνονται οι αξίες και να δημιουργούν ομοιογένεια στον τρόπο που όλος ο οργανισμός λειτουργεί και λαμβάνει αποφάσεις.