Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα της εταιρίας είναι αυστηρά ενημερωτική.

Η ιστοσελίδα μας δεν χρησιμοποιεί cookies.

Η ιστοσελίδα μας συλλέγει τις IP από τις οποίες την επισκέπτεστε καθώς και το μοναδικό αριθμό αναγνώρισης της συσκευής σας, τον browser  που χρησιμοποιήσατε, το χρόνο που παραμένετε σε αυτήν  και τις επιμέρους καρτέλες που επισκεφθήκατε για καθαρά στατιστικούς λόγους διακρίβωσης της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας και της βελτίωσής της.

Τα παραπάνω στοιχεία δεν επιδιώκεται να συνδεθούν με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο. Όλα τα παραπάνω στοιχεία στατιστικοποιούνται κάθε μήνα (διαδικασία η οποία διαρκεί περί τις 15 ημέρες) υπό την έννοια ότι διατηρείται μόνο ο αριθμός των επισκέψεων ανά ημέρα και ανά καρτέλα της ιστοσελίδας και διαγράφονται την 25η ημέρα του επόμενου μήνα.

Τα παραπάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η εταιρία η οποία στατιστικοποιεί τα δεδομένα επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα μας, η οποία έχει την υποχρέωση μόλις ολοκληρώσει την στατιστικοποίηση και το αργότερο την 23 του μήνα να διαγράψει όλα τα στοιχεία χρήσης του site της εταιρίας μας τον προηγούμενο μήνα.

Δεν αποκλείεται η διατήρηση των παραπάνω δεδομένων στην εξαιρετική περίπτωση που  κριθεί αιτιολογημένα ότι πρέπει να διατηρηθούν για την υπεράσπιση της εταιρίας μας ενόψει ανοιχθείσης ή δυναμένης να ανοιχθεί νομικής διαδικασίας.

Σε περίπτωση που αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή στην εταιρία μας, μέσα από την καρτέλα “επικοινωνία” της ιστοσελίδας μας, η εταιρία μας συλλέγει τα στοιχεία που αναφέρονται εκεί, δηλαδή όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προς το σκοπό να ανταποκριθεί στο αίτημά σας. Ανάλογα με το αίτημά σας, η ηλεκτρονική επιστολή σας τυγχάνει χειρισμού από τον αρμόδιο υπάλληλο της εταιρίας μας και λαμβάνουν γνώση αυτής μόνο η διεύθυνση και όσοι υπάλληλοι είναι αναγκαίο να πληροφορηθούν γι’ αυτήν. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν στο αρχείο της εταιρίας μας για πέντε χρόνια και διαγράφονται στη συνέχεια, εκτός αν κριθεί αιτιολογημένα ότι πρέπει να διατηρηθούν για την υπεράσπιση της εταιρίας μας ενόψει ανοιχθείσης ή δυναμένης να ανοιχθεί νομικής διαδικασίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε περίπτωση δεν διαβιβάζονται εκτός Ελλάδας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 περ. (α) και περ. (β), όπου η αποστολή επιστολής εκλαμβάνεται ως αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων καθώς και 9 παρ. 2 περ. (στ), σε σχέση με τη νομική προστασία της εταιρίας μας.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα δικαιώματα πρόσβασης. διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης, φορητότητας καθώς και καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η εταιρία μας δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για κατάρτιση προφίλ ή λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων.

Υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η Αλεξία Βασδέκη.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων είναι alexia@krataionconsulting.com.

Το προσωπικό της εταιρίας μας καθώς και οι άλλες εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε δεσμεύονται με συμβάσεις εμπιστευτικότητας.

Όλα τα πρόσωπα των οποίων δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας (φωτογραφίες, δηλώσεις κ.ο.κ.) έχουν ρητώς συναινέσει σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1  παρ. (α) στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για όσο χρόνο αυτά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας. Η χρησιμοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων με οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή έγκριση της εταιρίας μας και των υποκειμένων των δεδομένων απαγορεύεται αυστηρώς και σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο θα κινηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές, αστικές και διοικητικές διαδικασίες κατά του δράστη.

Αν για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε να αλλάξουμε ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε ένα email στο info@krataionconsulting.com, να μας πείτε τι ακριβώς επιθυμείτε να κάνουμε και εμείς θα το ολοκληρώσουμε μέσα σε 72 ώρες.

If for any reason you wish to change or delete your personal data, the only thing you need to do is send us an email at info@krataionconsulting.com letting us know exactly what you want, and you request will be completed within 72 hours.

Όπου γίνεται μνεία άρθρων στην παρούσα, νοούνται τα άρθρα του Κανονισμού 2016/679 περί Γενικής Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.