Τι είναι το MedINA:

To Mediterranean Institute for Nature and Anthropos (MedINA) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα, που συμβάλλει στο να δημιουργηθεί μια αρμονική σχέση ανάμεσα στον Άνθρωπο και στη Φύση, δουλεύοντας πάνω στη διασύνδεσή τους, ειδικότερα στην περιοχή της Μεσογείου, μέσω της έρευνας, της δράσης και της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.

Μας ζητήθηκε:

Να σχεδιάσουμε την εσωτερική αναδιάρθρωση του οργανισμού προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ευέλικτος και οικονομικά βιώσιμος οργανισμός.

Τι κάναμε:

Παρακολουθήσαμε και αξιολογήσαμε την υπάρχουσα οργανωτική δομή με ένα Health Check. Δημιουργήθηκε ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο (σκοπός, όραμα, αξίες), που να αντανακλά καλύτερα την μετάβαση του οργανισμού. Οι υπάρχουσες στρατηγικές επικοινωνίας και άντλησης κεφαλαίων εμπλουτίστηκαν, προκειμένου να αξιοποιήσουμε την υπάρχουσα τεχνογνωσία και να  να προκύψει ένας εξωστρεφής και οικονομικά βιώσιμος οργανισμός. Δόθηκε πρακτική κατάρτιση και καθοδήγηση στη διοικητική ομάδα και στην εταιρεία συνολικά με σκοπό να ενισχυθεί η προσωπική ανάπτυξη κάθε μέλους.