Ο πελάτης:

Η Piscines Ideales είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής πισινών στην Ελλάδα. Ειδικεύονται στη δημιουργία πολυτελών πισινών και σπα για ιδιώτες  ή εμπορικούς πελάτες. Λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα μέσω του βραβευμένου δικτύου Franchisees.

Μας ζητήθηκε:

Να αναλάβουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της PIscines Ideales για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

Τι κάναμε εμείς:

Συνεργαστήκαμε με την management ομάδα για να δημιουργήσουμε μια καλά καθορισμένη, ολοκληρωμένη στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού που περιλάμβανε: τη αναβάθμιση γνώσεων όλων των υπαλλήλων γύρω από Ψηφιακά εργαλεία και διαδικασίες, προκειμένου να ενισχυθεί η αποδοτικότητα; την τεχνολογική αναβάθμιση όλου του εξοπλισμού και λογισμικού; τη δημιουργία ενός νέου website; τη δημιουργία και την προώθηση του πρώτου Piscines Ideales e-shop; την εισαγωγή πιο ευέλικτων τρόπων εργασίας και μεθοδολογιών όπως τα Design Sprints, προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία μιας πιο ευέλικτης κουλτούρας.