Ο πελάτης:

Η Revitup up είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από δύο agencies προκειμένου να προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση  στα ξενοδοχεία με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας τους.

Τι μας ζητήθηκε:

Να υποστήριξουμε την ηγεσία στον καθορισμό της νέας δομής και διαδικασιών της ομάδας, προκειμένου να λειτουργήσει με αποτελεσματικό και παραγωγικό τρόπο.

Τι κάναμε εμείς:

Σχεδιάσαμε μια έρευνα για τη συλλογή feedback απο τους υπαλλήλους  (Voice of the Employee) και τους πελάτες  (Voice of the Customer) και πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με ολόκληρη την ομάδα, προκειμένου να καταγράψουμε πλήρως την κατάσταση του οργανισμού τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά ώστε να κατανοήσουμε πλήρως το ταξίδι των πελατών. Τα ευρήματα και οι προτάσεις παρουσιάστηκαν στην ηγεσία την οποία υποστηρίξαμε στην εφαρμογή των προτάσεων. Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε ένα workshop, συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία απο το design thinking, για την επίλυση μιας συγκεκριμένης πρόκλησης.