Ο πελάτης:

Η Revitup up είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από δύο agencies προκειμένου να προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση για να «ανεβάσει ταχύτητες» στα ξενοδοχεία με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας τους.

Τι μας ζητήθηκε:

Να υποστήριξουμε την ηγεσία στον καθορισμό της νέας δομής και διαδικασιών της ομάδας, προκειμένου να λειτουργήσει με αποτελεσματικό και παραγωγικό τρόπο.

Τι κάναμε εμείς:

Σχεδιάσαμε μια έρευνα για τη φωνής του υπαλλήλου (Voice of the Employee) και τη φωνής του πελάτη (Voice of the Customer) και πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με ολόκληρη την ομάδα, προκειμένου να καταγράψουμε πλήρως τόσο την κατάσταση του οργανισμού εσωτερικά και το εξωτερικά και να κατανοήσουμε πλήρως το ταξίδι των πελατών. Τα ευρήματα και οι προτάσεις παρουσιάστηκαν στην ηγεσία την οποία υποστηρίξαμε στην εφαρμογή των προτάσεων. Επιπλέον, συμπεριλάβαμε design thinking στοιχεία και πραγματοποιήσαμε ένα workshop για μια συγκεκριμένη πρόκληση, εντοπίσαμε λύσεις και ολοκληρώσαμε με πρακτικά επόμενα βήματα.