Δημιουργώντας έναν πελατοκεντρικό οργανισμό

Το Customer Experience αφορά το πώς αισθάνονται και συνδέονται οι πελάτες σας με τη μάρκα σας, οι ιστορίες που μοιράζονται και τον βαθμό στον οποίο σας προτείνουν. Η τιμή, η ποιότητα ή μια ικανοποιητική υπηρεσία δεν αποτελούν πλέον παράγοντες διαφοροποίησης. Και εδώ έρχεται η εμπειρία του πελάτη. Ως πιστοποιημένοι επαγγελματίες στο Customer Experience (CCXP) σας βοηθάμε να διαμορφώσετε τη στρατηγική και την κουλτούρα σας και σας βοηθάμε στην εφαρμογή των απαραίτητων αλλαγών, προκειμένου να χτίσετε έναν πραγματικά πελατοκεντρικό οργανισμό.

Πώς το κάνουμε πραγματικότητα:

Αξιολόγηση ετοιμότητας CX

Πόσο έτοιμος είναι ο οργανισμός σας να βάλει την εμπειρία του πελάτη στο επίκεντρο της στρατηγικής του; Εμείς αξιολογούμε την υπάρχουσα κατάσταση και την αντίληψη που έχει η ομάδα σας και οι πελάτες σας για την εμπειρία που προσφέρετε σαν μάρκα.

Στρατηγική CX

Προσδιορίστε τη στρατηγική σας για την Εμπειρία του Πελάτη ώστε να είναι εναρμονισμένη με τους συνολικούς στόχους της εταιρείας σας και με τις αξίες του οργανισμού σας.

Στρατηγική-cx
cx-koultoura

CX κουλτούρα

Ενθαρρύνετε όλη την ομάδα σας να είναι μέρος της ευρύτερης πελατοκεντρικής κουλτούρας που θέλετε να χτίσετε. Τόσο η  υιοθέτηση κοινής αντίληψης όσο και η σύνδεση όλης της ομάδας με αυτή την αλλαγή υποστηρίζονται από προσεκτικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις και εργαλεία εσωτερικής επικοινωνίας.   

Σχεδιασμός CX & βελτιστοποίηση διαδικασιών

Ευθυγραμμίστε τους επιχειρηματικούς στόχους με την CX στρατηγική σας και βελτιώστε τις διαδικασίες σας με τη χαρτογράφηση της εμπειρίας των πελατών σας (Customer Journey Mapping).

cx-sxediasmos

Δείκτες μέτρησης CX και συμπεράσματα

Σχεδιάστε προγράμματα για τη Φωνή του Πελάτη (Voice of the Customer) και τη Φωνή των Εργαζομένων (Voice of the Employee) και προσδιορίστε τις βασικές μετρήσεις και τους κατάλληλους τρόπους για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες με τον πιο αποδοτικό τρόπο.