Το Customer Experience αφορά το πώς αισθάνονται και συνδέονται οι πελάτες σας με το brand σας, τις ιστορίες που μοιράζονται και τον βαθμό στον οποίο σας προτείνουν. Η τιμή, η ποιότητα ή μια ικανοποιητική υπηρεσία δεν αποτελούν πλέον παράγοντες διαφοροποίησης. Τί είναι αυτό που πραγματικά θα ξεχωρίσει την επιχείρηση σας; Η εμπειρία του πελάτη σύμφωνα με τις αλήθειες της μάρκας σας. Ως πιστοποιημένοι επαγγελματίες στο Customer Experience (CCXP) σας βοηθάμε να διαμορφώσετε και να υλοποιήσετε τη στρατηγική σας γύρω από το CX, χτίζοντας παράλληλα την αναγκαία κουλτούρα και υιοθετώντας εκείνες τις αλλαγές που θα σας βοηθήσουν να διαμορφώσετε έναν πραγματικά πελατοκεντρικό οργανισμό.

Ξεκινήστε αξιολογώντας την εμπειρία δίνετε στους πελάτες σας εδώ!

Customer & Employee insights

Προσφέρετε μοναδικές εμπειρίες, κατανοώντας τις ανάγκες των πελατών και της ομάδας σας, μετατρέποντας τα δεδομένα σε εφαρμόσιμα συμπεράσματα. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έρευνες στους εσωτερικούς και εξωτερικούς σας πελάτες (Voice of the Customer, Voice of the Employee) με σκοπό να κατανοήσουμε το συνολικό τους ταξίδι (customer journey), τις ανάγκες τους αλλά και να εντοπίσουμε τα σημεία επαφής (touchpoints) και τις δράσεις που επηρεάζουν την συνολική τους εμπειρία.

Customer Experience Strategy Design & Implementation

Αυξησετε την αφοσίωση των πελατών σας μέσα από τον σχεδιασμό και υλοποίηση της κατάλληλης Στρατηγικής Εμπειρίας Πελάτη. Σας βοηθάμε να διαμορφώσετε  τη Στρατηγική της Εμπειρίας των Πελατών σας (Customer Experience Strategy), συνδέοντάς την με την ευρύτερη στρατηγική της επιχείρησης ώστε ολόκληρος ο οργανισμός να μπορέσει να ευθυγραμμιστεί με την εμπειρία που θέλετε να προσφέρετε σε κάθε σημείο επαφής με τους πελάτες σας.

Customer Experience Management

Κάντε τους πελάτες πρεσβευτές του brand σας, σχεδιάζοντας και διαχειρίζοντας αποτελεσματικά όλα τα σημεία επαφής που έχετε μαζί τους. Σας υποστηρίζουμε να σχεδιάσετε και να θέσετε σε εφαρμογή την Στρατηγική Εμπειρίας Πελάτη, να εντοπίσετε όλα εκείνα τα σημεία επαφής των πελατών με το brand σας και να δημιουργήσετε λύσεις που όχι απλά ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, αλλά παρέχουν κάτι παραπάνω από όσα οι ίδιοι περιμένουν.

Team upskilling on CX

Ενδυναμώστε το προσωπικό σας ώστε κάθε μέλος να είναι σε θέση να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους πελάτες σας. Η εμπειρία του πελάτη αν και αναδύεται απο την ενσυναίσθηση, εξακολουθεί να είναι μια ῾῾επιστήμη῾῾ με δεξιότητες που χρειάζεται να αφομοιωθούν από την ομάδα σας.  Μέσα από σειρά εκπαιδεύσεων, υποστηρίζουμε την ομάδα σας να αναπτύξει έναν πελατοκεντρικό τρόπο σκέψης, παρέχοντας  παράλληλα τα κατάλληλα εργαλεία και ερεθίσματα.