Ο πελάτης:

Η NEKTAR είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1951 και παράγει καφέ υψηλής ποιότητας. 

Τι μας ζητήθηκε:

Να συμβουλεύσουμε και να καθοδηγήσουμε την προσπάθεια της Nektar να επεκταθεί και να εξάγει τα προϊόντα της.

Τι κάναμε εμείς:

Aναλύσαμε την εσωτερική δομή και προτείναμε ιδέες για την καλύτερη οργάνωση της ομάδας. Πραγματοποιήσαμε οικονομική ανάλυση και διαμορφώσαμε προβλέψεις για το μελλον (forecasting and budgeting), έγινε ανάλυση ανταγωνισμού, προετοιμασία για επέκταση στο εξωτερικό και διαμορφώσαμε τη νέα εταιρική ταυτότητα.